Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 26Czerwiec: 3102
Lipiec: 4379Sierpień: 5262Wrzesień: 6563Październik: 888Listopad: 0Grudzień: 0
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 7439
 2. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 727
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 572
 4. Sesje
  Wyświetleń: 521
 5. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 396
 6. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 356
 7. Przetarg niograniczony
  Wyświetleń: 334
 8. Plan zamówień publicznych na rok 2023
  Wyświetleń: 321
 9. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 275
 10. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 274
 11. PETYCJE
  Wyświetleń: 264
 12. Zarządzenia Wójta 2023 ROK
  Wyświetleń: 258
 13. Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2023/2024
  Wyświetleń: 254
 14. Tryb podstawowy
  Wyświetleń: 254
 15. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 244
 16. Raport o stanie Gminy za rok 2022
  Wyświetleń: 235
 17. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
  Wyświetleń: 234
 18. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 226
 19. Budżet 2023 ROK
  Wyświetleń: 206
 20. Zawiadomienia / Obwieszczenia
  Wyświetleń: 202
 21. Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice na rok 2023
  Wyświetleń: 198
 22. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 192
 23. Transmisja online Sesji Rady Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 190
 24. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 188
 25. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 187
 26. Pobierz programy
  Wyświetleń: 184
 27. Oświadczenia majatkowe 2023 rok
  Wyświetleń: 175
 28. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 174
 29. Sprawozdania z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
  Wyświetleń: 165
 30. Imienne wykazy głosowań radnych
  Wyświetleń: 159
 31. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 159
 32. Wybory do Rad Powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej
  Wyświetleń: 146
 33. Sesja XLVII
  Wyświetleń: 132
 34. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 125
 35. Oświadczenia majątkowe Rady Gminy 2023 rok
  Wyświetleń: 124
 36. Sesja XLVI
  Wyświetleń: 119
 37. Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych gminy Sieroszewice w 2024 r.
  Wyświetleń: 114
 38. Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 106
 39. Gospodarka nieruchomościami 2023 rok
  Wyświetleń: 106
 40. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 99
 41. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 91
 42. Sprawozdania finansowe Gminy
  Wyświetleń: 89
 43. Rb-N
  Wyświetleń: 87
 44. Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - 2023 ROK
  Wyświetleń: 85
 45. Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 85
 46. Rb-27S
  Wyświetleń: 84
 47. Rb-28S
  Wyświetleń: 81
 48. Rb-NDS
  Wyświetleń: 81
 49. RB-Z
  Wyświetleń: 79
 50. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.168.2023.BK
  Wyświetleń: 78
 51. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego do kwoty 5.000.000,00 zł w 2023 roku
  Wyświetleń: 78
 52. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2032
  Wyświetleń: 75
 53. Zmiana budżetu 30.05.2023 r.
  Wyświetleń: 75
 54. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.149.2023.SR
  Wyświetleń: 72
 55. E-SESJE
  Wyświetleń: 69
 56. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.148.2023.SR
  Wyświetleń: 67
 57. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Gminy Sieroszewice ZO.09.2023
  Wyświetleń: 66
 58. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 65
 59. Sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ – 010
  Wyświetleń: 62
 60. Przebudowa drogi w miejscowości Sieroszewice dz. nr 473 gm. Sieroszewice - ZP.TP.10.2023
  Wyświetleń: 61
 61. Raport o stanie Gminy
  Wyświetleń: 55
 62. Raport o stanie Gminy 2022 rok
  Wyświetleń: 49
 63. Dostawa artykułów wyborczych dla Urzędu Gminy Sieroszewice 2
  Wyświetleń: 45
 64. Dokumenty dotyczące organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 43
 65. Dostawa artykułów wyborczych dla Urzędu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 43
 66. Zarządzenie Nr 53.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 43
 67. Obwieszczenie w sprawie rozbudowy z przebudową budynku inwentarskiego - obory wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obsady maksymalnej 142,9 DJP w gospodarstwie rolnym o docelowej obsadzie maksymalnej do 172,15 DJP planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 686 obręb ewidencyjny Ołobok 0006
  Wyświetleń: 42
 68. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 41
 69. Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej - ZP.TP.11.2023
  Wyświetleń: 41
 70. Zarządzenie Nr 55.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
  Wyświetleń: 41
 71. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi - 2023 ROK
  Wyświetleń: 39
 72. Uchwały Rady Gminy 2023 rok
  Wyświetleń: 39
 73. Zarządzenie Nr 54.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023
  Wyświetleń: 39
 74. Zmiana budżetu 21.06.2023 r.
  Wyświetleń: 38
 75. Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie gospodarstwa rolno - hodowlanego o hodowlę drobiu, Sieroszewice ul. Ostrowska 133, 63-405 Sieroszewice
  Wyświetleń: 37
 76. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 37
 77. Uchwała nr XLVI/382/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 37
 78. Uchwała nr XLVI/375/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sieroszewice wotum zaufania
  Wyświetleń: 34
 79. Uchwała nr XLVI/378/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 33
 80. Uchwała nr XLVI/377/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2022 rok
  Wyświetleń: 32
 81. Uchwała nr XLVI/381/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sieroszewice” na rok 2023
  Wyświetleń: 31
 82. Zarządzenie Nr 75.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 31
 83. Zmiana budżetu 17.08.2023 r.
  Wyświetleń: 31
 84. Uchwała nr XLVI/376/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2022 rok
  Wyświetleń: 30
 85. Uchwała nr XLVI/379/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 29
 86. Uchwała nr XLVI/380/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 21 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 29
 87. Zmiana budżetu 10.08.2023 r.
  Wyświetleń: 29
 88. Zmiana budżetu 17.07.2023 r.
  Wyświetleń: 28
 89. Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej - ZP.TP.12.2023
  Wyświetleń: 27
 90. SPRAWOZDANIA
  Wyświetleń: 27
 91. Zmiana budżetu 16.06.2023 r.
  Wyświetleń: 26
 92. Zmiana budżetu 23.06.2023 r.
  Wyświetleń: 25
 93. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN i kablowej SN i stacji transformatorowej SN/nN, na terenie położonym w gminie Sieroszewice, w miejscowości Latowice i Psary, dz. nr 538, 539, 540, 641, 504/4, 503/1, 502/2, 432/2, 438, 435, 443, 353, 352/1, (obręb Latowice) i 374/2, 375, 373/1, 372/1, 557/1, 364/2, 344/3, 593, 553/1, 301, 302/1.
  Wyświetleń: 24
 94. Zarządzenia Nr 62.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu
  Wyświetleń: 24
 95. I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 696/5; 696/6; 696/7; 696/8
  Wyświetleń: 23
 96. Uchwała nr XLVII/386/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 23
 97. Wykaz dotyczący działki nr 504/4 położonej w miejscowości Latowice przeznaczonej na zamianę
  Wyświetleń: 23
 98. Uchwała nr XLVII/388/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 22
 99. Uchwała nr XLVII/390/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
  Wyświetleń: 22
 100. Uchwała nr XLVII/392/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Ołobok
  Wyświetleń: 22
 101. Wykaz dotyczący działek nr 517/4 i 517/5 położonych w miejscowości Masanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 22
 102. Zarządzenie Nr 58.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 22
 103. Zmiana budżetu 31.08.2023 r.
  Wyświetleń: 22
 104. Sprzedaż samochodu strażackiego marki JELCZ – 010_3
  Wyświetleń: 21
 105. Uchwała nr XLVII/391/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ołobok
  Wyświetleń: 21
 106. Uchwała nr XLVII/393/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych Powiatu Ostrowskiego
  Wyświetleń: 21
 107. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 21
 108. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
  Wyświetleń: 20
 109. Uchwała nr XLVII/385/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice
  Wyświetleń: 20
 110. Wykaz dotyczący działki nr 534/1 położonej w miejscowości Ołobok przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków nieruchomości sąsiedniej
  Wyświetleń: 20
 111. Uchwała nr XLVII/387/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2023 – 2032
  Wyświetleń: 19
 112. Uchwała nr XLVII/389/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 19
 113. Zarządzenie Nr 57.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice zmieniającej uchwały w sprawie nadania Statutów Sołectwom z terenu Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 19
 114. Zarządzenie Nr 60.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi
  Wyświetleń: 19
 115. Zarządzenie Nr 61.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 19
 116. II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 696/4; 696/10; 696/11; 696/12
  Wyświetleń: 17
 117. Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Psary, polegająca na budowie studni rezerwowej - ZP.TP.13.2023
  Wyświetleń: 17
 118. II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 695/13; 695/14; 695/15; 695/16; 695/17
  Wyświetleń: 16
 119. Konsultacje Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 16
 120. Uchwał nr XLVII/384/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  Wyświetleń: 16
 121. Zarządzenie Nr 74.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 14
 122. Zarządzenie nr 87.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi w czasie jego nieobecności
  Wyświetleń: 14
 123. I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Masanów oznaczonych jako działki nr: 695/2; 695/3; 695/4; 695/5; 695/6; 695/7; 695/8; 695/9; 695/10; 695/11; 995/12
  Wyświetleń: 13
 124. Uchwała nr XLVII/383/2023 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 13
 125. Zarządzenie Nr 69.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi
  Wyświetleń: 13
 126. Zarządzenie Nr 70.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach
  Wyświetleń: 13
 127. Zarządzenie Nr 71.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zamościu
  Wyświetleń: 13
 128. Zarządzenie Nr 72.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej
  Wyświetleń: 13
 129. Zarządzenie Nr 73.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 13
 130. Zarządzenie nr 78.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zdalnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 13
 131. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, na terenie położonym w gminie Sieroszewice, w miejscowości Zamość, dz. nr 48, 51, 56, 46/23, 46/5, 46/6, 46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 46/12, 46/13, 46/14, 46/15, 46/20, 46/21
  Wyświetleń: 12
 132. Zarządzenie Nr 68.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 12
 133. Zarządzenie Nr 93.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2023 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na terenie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 12
 134. Zarządzenie Nr 67.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
  Wyświetleń: 11
 135. Zarządzenie Nr 83.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jes
  Wyświetleń: 11
 136. Zarządzenie nr 84.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 11
 137. Zarządzenie Nr 92.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 11
 138. Zarządzenie Nrr 66.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
  Wyświetleń: 11
 139. Zarządzenie Nr 63.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice
  Wyświetleń: 10
 140. Zarządzenie Nr 64.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 10
 141. Zarządzenie Nr 65.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023
  Wyświetleń: 10
 142. Zarządzenie Nr 82.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 10
 143. Zarządzenie nr 80.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Sieroszewice
  Wyświetleń: 9
 144. Zarządzenie nr 81.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Sieroszewice
  Wyświetleń: 9
 145. Zarządzenie nr 85.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu na rzecz pomocy Ukrainie na rok 2023
  Wyświetleń: 9
 146. Zarządzenie Nr 86.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 9
 147. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 8
 148. Zarządzenie nr 76.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 8
 149. Zarządzenie nr 77.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 8
 150. Zarządzenie nr 79.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Wyświetleń: 7
 151. Zakup i dostawa pojemników na odpady komunalne o pojemności 120 litrów - ZP.TP.14.2023
  Wyświetleń: 4
 152. Zarządzenie Nr 94.2023 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice
  Wyświetleń: 1