bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Budżet gminy > Budżet na 2014 rok strona główna 

Budżet na 2014 rok


 Uchwała Nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy Sieroszewic z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2014-01-20 22:41:26 | Data modyfikacji: 2014-01-20 22:41:30.

 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-01-20 22:42:47 | Data modyfikacji: 2014-01-20 22:43:07.

 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-01-20 22:44:13 | Data modyfikacji: 2014-01-20 22:44:47.

 Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-01-20 22:45:38 | Data modyfikacji: 2014-01-20 22:46:23.

 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-01-20 22:47:50 | Data modyfikacji: 2014-01-20 22:48:13.

 Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-01-20 22:48:49 | Data modyfikacji: 2014-01-20 22:49:10.

 Przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-01-20 22:49:49 | Data modyfikacji: 2014-01-20 22:49:10.

 Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:29:44 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:29:49.

  Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:30:54 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:31:13.

 Plan dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:33:32 | Data modyfikacji: 2014-01-21 09:33:51.

Zobacz:
 Budżet rok 2004 .  Budżet rok 2005 .  Budżet rok 2006 .  Budżet rok 2007 .  Budżet rok 2008 .  Budżet rok 2009 .  Budżet rok 2010 .  Budżet rok 2011 .  Budżet rok 2012  .  Budżet rok 2013 .  Budżet rok 2014 .  Budżet rok 2015 .  Budżet rok 2016 .  Budżet rok 2017  .  Budżet rok 2018 .  Budżet rok 2019 .  Budżet rok 2020 . 
Data wprowadzenia: 2014-01-21 09:33:32
Data modyfikacji: 2014-01-21 09:33:51
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl