bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Dokumenty dot. organizacji pozarządowych strona główna 

Dokumenty dot. organizacji pozarządowych

 Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:48:47 | Data modyfikacji: 2017-11-30 11:37:54.

 Obszary współpracy i kontakty z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 12:15:13 | Data modyfikacji: 2017-11-30 11:37:54.
 Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-08-08 15:22:15 | Data modyfikacji: 2016-08-08 15:23:50.
 Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:40:04 | Data modyfikacji: 2016-11-24 09:12:21.
Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:40:04
Data modyfikacji: 2016-11-24 09:12:21
Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl