bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Zamówienia poniżej 30.000 euro strona główna 

Zamówienia poniżej 30.000 euro


Zobacz:
   Remont budynku remizy OSP w Rososzycy
   ,,Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Wielowsi gm. Sieroszewice”
   "Poszerzenie ul. Środkowej w m. Rososzyca, gm. Sieroszewice"
   "Dokończenie modernizacji drogi asfaltowej w m. Zamość gm.Sieroszewice"
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca, ul.Leśna Etap II
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Raduchów do m. Kania
   Przebudowa chodników na osiedlu w Sieroszewicach II etap
   Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Wielowsi, gm. Sieroszewice
   ,, Remont budynku remizy OSP w Rososzycy”
   ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów ul. Słoneczna i Brylińskiego.”
   ,,Modernizacja drogi gminnej w m. Namysłaki.”
   Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Psarach
   "Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu SENIOR + w Latowicach - utwardzenie dojazdu i dojścia oraz miejsca postojowe"
   ,,Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Psarach.”
   "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratowniczy"
   Budowa kortu tenisowego na Stadionie Gminnym w Sieroszewicach
   Zagospodarowanie przestrzeni w parku w Rososzycy
   Zagospodarowanie przestrzeni w parku w Rososzycy
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl