bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Budżet gminy > Budżet na 2015 rok strona główna 

Budżet na 2015 rok

 Uchwała Nr II/11/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:32:50 | Data modyfikacji: 2015-01-07 08:51:33.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:51:11 | Data modyfikacji: 2015-01-07 08:51:29.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:52:04 | Data modyfikacji: 2015-01-07 08:52:23.
 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:53:24 | Data modyfikacji: 2015-01-07 08:54:53.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:54:35 | Data modyfikacji: 2015-01-07 08:54:58.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:55:34 | Data modyfikacji: 2015-01-07 08:56:17.
 Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:56:49 | Data modyfikacji: 2015-01-07 08:58:28.
 Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:58:09 | Data modyfikacji: 2015-01-07 08:58:33.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:59:12 | Data modyfikacji: 2015-01-07 08:59:30.
 Plan dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:59:57 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:01:52.

Zobacz:
   Budżet rok 2004
   Budżet rok 2005
   Budżet rok 2006
   Budżet rok 2007
   Budżet rok 2008
   Budżet rok 2009
   Budżet rok 2010
   Budżet rok 2011
   Budżet rok 2012
   Budżet rok 2013
   Budżet rok 2014
   Budżet rok 2015
   Budżet rok 2016
   Budżet rok 2017
   Budżet rok 2018
   Budżet rok 2019
   Budżet rok 2020
Data wprowadzenia: 2015-01-07 08:59:57
Data modyfikacji: 2015-01-07 09:01:52
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl