bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
strona główna 

Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2017 roku

Azbest- ogłoszenie naboru zgłoszeń na rok 2017

Informujemy mieszkańców Gminy Sieroszewice, że ruszyła kolejna edycja powiatowego programu usuwania azbestu. Sfinansowanie działania obejmuje łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 6 000 zł.

W programie mogą wziąć udział:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Powiatu Ostrowskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest i dokonają zgłoszenia, do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku.


Do zgłoszenie należy dołączyć:

- oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości;

- oświadczenie o otrzymaniu lub braku otrzymania pomocy de minimis w rolnictwie;

- kopię zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego, w przypadku zgłoszenia na demontaż;

- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

- informację o wyrobach zawierających azbest.

Nabór zgłoszeń do Programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” trwa od 5 maja do 9 czerwca bieżącego roku.

Formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie dostępne są w poniższych załącznikach.

Aby wziąć udział w programie należy:

1.Dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy Sieroszewice zamiaru udziału w programie na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice lub w Urzędzie Gminy Sieroszewice pok. nr 21.

ZAŁĄCZNIKI:

Zasady i tryb realizacji programu - pdf.

Zgłoszenie demontażu - pdf.

Zgłoszenie usunięcia - pdf.

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie - pdf.

Informacja o wyrobach zawierających azbest - pdf.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - pdf.

Oświadczenie okreslajace tytuł prawny do nieruchomości - pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Jerzy Kucharski | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:08:42 | Data modyfikacji: 2017-05-08 10:45:33.
Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:08:42
Data modyfikacji: 2017-05-08 10:45:33
Autor: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Jerzy Kucharski
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl