bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Działalność lobbingowa strona główna 

Działalność lobbingowa


Zobacz:
   Zarządzenie Nr 133/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie sposobu szczegółowego postępowania pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową
   Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl