bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018 strona główna 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018

 Zarządzenie Nr 325/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:24:14 | Data modyfikacji: 2017-12-21 13:25:09.
 Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:33:39 | Data modyfikacji: 2017-12-21 13:33:43.
 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:35:25 | Data modyfikacji: 2017-12-21 13:36:21.
 Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:36:56 | Data modyfikacji: 2017-12-21 13:37:38.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-12-21 13:38:19 | Data modyfikacji: 2017-12-21 13:39:00.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE SIEROSZEWICE NA ROKU 2018

 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:42:37 | Data modyfikacji: 2018-01-18 12:43:51.

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O WYNIKACH KONKURSU NA ORGANIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 ROKU

 Sprostowanie ogłoszenia o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa , ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:03:41 | Data modyfikacji: 2018-01-23 15:28:40.
Data wprowadzenia: 2018-01-23 15:03:41
Data modyfikacji: 2018-01-23 15:28:40
Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl