bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Rejestr działalności regulowanej strona główna 

Rejestr działalności regulowanej

 Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-03-07 09:27:02 | Data modyfikacji: 2018-12-04 13:20:14.
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-11-20 10:08:14 | Data modyfikacji: 2018-12-04 13:20:14.
 Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-11-20 10:10:44 | Data modyfikacji: 2018-12-04 13:20:14.
 Wniosek o wykreślenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-11-20 10:12:39 | Data modyfikacji: 2018-12-04 13:20:14.
 Rejestr działalności regulowanej - Informacja

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa | Data wprowadzenia: 2018-11-20 10:28:24 | Data modyfikacji: 2018-12-04 13:20:14.

Zobacz:
   Archiwum
Data wprowadzenia: 2018-11-20 10:28:24
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Milena Ryfa
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl