bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Budżet gminy > Zmiana budżetu 28.06.2011 r. strona główna 

Zmiana budżetu 28.06.2011 r.

 Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2011

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 10:53:20.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:30:54.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:31:27.
 Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:32:30.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:34:30.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:36:21.

Zobacz:
   Budżet rok 2004
   Budżet rok 2005
   Budżet rok 2006
   Budżet rok 2007
   Budżet rok 2008
   Budżet rok 2009
   Budżet rok 2010
   Budżet rok 2011
   Budżet rok 2012
   Budżet rok 2013
   Budżet rok 2014
   Budżet rok 2015
   Budżet rok 2016
   Budżet rok 2017
   Budżet rok 2018
   Budżet rok 2019
   Budżet rok 2020
Data wprowadzenia: 2011-07-13 11:36:21
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl