bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Podatki i opłaty strona główna 

Podatki i opłaty

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.
Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna.
W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-17 10:08:05 | Data modyfikacji: 2011-03-25 12:11:01.
 Uchwała Nr XII/87/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:44:41 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:44:47.
 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:47:34 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:47:42.
 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:49:49 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:47:42.
 Deklaracja na podatek rolny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:51:53 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:52:06.
 Informacja o gruntach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:53:24 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:53:30.
 Deklaracja na podatek leśny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:55:08 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:58:00.
 Informacja o lasach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-12-29 11:57:48 | Data modyfikacji: 2015-12-29 11:57:54.
 Stawka podatku rolnego na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2016-11-24 08:55:30 | Data modyfikacji: 2016-11-24 08:55:35.
 Stawki podatku od środków transportowych na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2016-11-24 08:56:41 | Data modyfikacji: 2016-11-24 08:56:50.
 Stawki podatku od nieruchomości na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-11-24 08:58:32 | Data modyfikacji: 2016-11-24 08:58:37.
 Informacja o wysokości stawek podatkowych obowiązujących w Gminie Sieroszewice od 1 stycznia 2019 roku:

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Finasowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2018-12-13 15:09:26 | Data modyfikacji: 2016-11-24 08:58:37.

Zobacz:
   Archiwum stawek na 2012 rok
   Archiwum stawek na 2013 rok
   Archiwum stawek za 2014 rok
   Archiwum stawek za 2015 rok
   Archiwum stawek na 2016 rok
   Archiwum wzorów deklaracji
Data wprowadzenia: 2018-12-13 15:09:26
Autor: Referat Finasowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl