Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Nr karty/rokRodzaj NazwaTemat Obszar (TERYT)
1/2017 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
2/2017 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
3/2017 decyzje Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne. ochrona powierzchni ziemi 3017072
4/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 3017072
5/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
6/2017 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
7/2017 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
8/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 3017072
9/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
10/2017 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
11/2017 decyzje Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne. ochrona powierzchni ziemi 3017072
12/2017 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
13/2017 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
14/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
15/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 3017072
16/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 3017072
17/2017 postanowienia Postanowienie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. ochrona powierzchni ziemi 3017072
18/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
19/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
20/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
21/2017 decyzje Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
1/2018 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
2/2018 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
3/2018 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
4/2018 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072
5/2018 wnioski o wydanie decyzji Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. ochrona powierzchni ziemi 3017072