Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok8/2017
Rodzaj dokumentupostanowienia
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuPostanowienie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuPostanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: kontynuowaniu wydobywania kruszywa naturalnego ze złoża "Ołobok V".
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
3017072
Znak sprawyIZO.6220.08.2017
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Wójt Gminy Sieroszewice; Siedziba: Urząd Gminy Sieroszewice; Adres: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
Data dokumentu2017-06-29
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-06-29
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Gminy Sieroszewice; Wydział Ochrony Środowiska; pok. nr 3; tel. 62/7396089
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie6/2017
Data zamieszczenia w wykazie2017-06-29
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi