Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok10/2017
Rodzaj dokumentuwnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i drogi wewnętrznej.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
3017072
Znak sprawyIZO.6220.10.2017
Dokument wytworzył
Data dokumentu2017-08-03
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-08-03
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Gminy Sieroszewice; Wydział Ochrony Środowiska; pok. nr 3; tel. 62/7396089
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Data zamieszczenia w wykazie2017-08-04
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi