Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok17/2017
Rodzaj dokumentupostanowienia
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuPostanowienie stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuPostanowienie stwierdzające brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie dziewięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i drogi wewnętrznej.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
3017072
Znak sprawyIZO.6220.10.2017
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Wójt Gminy Sieroszewice; Siedziba: Urząd Gminy Sieroszewice; Adres: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
Data dokumentu2017-11-30
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-11-30
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Gminy Sieroszewice; Wydział Ochrony Środowiska; pok. nr 3; tel. 62/7396089
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie10/2017
Data zamieszczenia w wykazie2017-11-30
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi