Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok18/2017
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie szesnastu domów jednorodzinnych wolnostojących z szesnastoma garażami w zabudowie bliźniaczej oraz drogi dojazdowej.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
3017072
Znak sprawyIZO.6220.12.2017
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Wójt Gminy Sieroszewice; Siedziba: Urząd Gminy Sieroszewice; Adres: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
Data dokumentu2017-12-06
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-12-06
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Gminy Sieroszewice; Wydział Ochrony Środowiska; pok. nr 3; tel. 62/7396089
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyTak
Numery kart innych dokumentów w sprawie13/2017, 16/2017
Data zamieszczenia w wykazie2017-12-22
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi