Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Numer karty/rok20/2017
Rodzaj dokumentudecyzje
Temat dokumentuochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentuDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy indyków w miejscowości Namysłaki na dz. ew. nr 2052/2, 2054, 2053, 2056, 2048/3, 2050/2 obręb Wielowieś.
Obszar którego dokument dotyczy
(zgodnie z podziałem administracyjnym kraju)
3017072
Znak sprawyIZO.6220.06.2017
Dokument wytworzyłNazwa podmiotu: Wójt Gminy Sieroszewice; Siedziba: Urząd Gminy Sieroszewice; Adres: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
Data dokumentu2017-12-14
Dokument zatwierdził
Data zatwierdzenia dokumentu2017-12-14
Miesce przechowywania dokumentuUrząd Gminy Sieroszewice; Wydział Ochrony Środowiska; pok. nr 3; tel. 62/7396089
Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
Czy dokument jest ostatecznyNie
Numery kart innych dokumentów w sprawie2/2017
Data zamieszczenia w wykazie2017-12-29
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
Uwagi