Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny ustala organizację i zasady funkcjonowania urzędu. Nadawany jest przez wójta w formie zarządzenia. Określa w szczególności podział zadań i kompetencji pomiędzy wójtem a jego zastępcą, skarbnikiem i sekretarzem gminy oraz określa komórki organizacyjne, którym przypisane są realizowane zadania wynikające z przepisów prawa materialnego.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2004-09-07 07:54:31 | Data modyfikacji: 2010-02-24 13:30:12.
 Zarządzenie Nr 207/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 października 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:44:45 | Data modyfikacji: 2016-12-01 09:44:51.
 Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:46:33 | Data modyfikacji: 2016-12-01 09:47:11.
 Załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego - kontrola wewnętrzna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:50:04 | Data modyfikacji: 2018-06-22 15:14:45.
 Zarządzenie Nr 384/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 czerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-22 15:09:10 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:07:42.
 Zarządzenie Nr 417/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:42:33 | Data modyfikacji: 2018-09-19 12:07:42.
 Schemat organizacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza | Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:51:12 | Data modyfikacji: 2018-09-19 13:15:49.
Data wprowadzenia: 2016-12-01 09:51:12
Data modyfikacji: 2018-09-19 13:15:49
Autor: Sekretarz Gminy - Mirosława Busza
Opublikowane przez: Roman Sodolski