Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - StrzyżówekOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Strzyżew - Strzyżówek"

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:04:10 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:04:26.DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:05:14 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:05:33. Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:06:06 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:06:19. Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:06:50 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:07:02. Plan orientacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:07:38 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:07:55. Plan sytuacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:08:18 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:08:32. Przedmiar robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:08:54 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:09:07. Przekrój normalny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:09:34 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:09:47.

 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:11:03 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:11:24. Załączniki do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-09-19 15:11:50 | Data modyfikacji: 2013-09-19 15:12:05.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-11-07 11:17:01 | Data modyfikacji: 2013-11-07 11:17:24.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-11-07 11:19:09 | Data modyfikacji: 2013-11-07 11:19:22.
Data wprowadzenia: 2013-11-07 11:19:09
Data modyfikacji: 2013-11-07 11:19:22
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski