Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Latowicach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Latowicach"

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:22:32 | Data modyfikacji: 2013-10-08 15:15:24.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:23:30 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:23:44.
 Załącznik do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:24:17 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:24:38.
 Kosztorys

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:25:08 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:25:23.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:26:05 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:26:25.
 Instalacja CO

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:27:24 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:27:37.
 Instalacja wody ciepłej i zimnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:27:58 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:30:57.
 Instalacja kanalizacyjna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:28:57 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:29:54.
 Inwentaryzacja elewacje

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:35:12 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:35:27.
 Elewacje - projekt

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:36:16 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:36:31.
 Inwentaryzacja - przekrój

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:37:13 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:37:34.
 Przekrój - projekt

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:39:21 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:39:29.
 Rzut połaci dachu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:42:02 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:42:20.
 Rzut konstrukcji dachu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:43:03 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:43:18.
 Rzut fundamentów - projekt

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:43:52 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:44:07.
 Inwentaryzacja - rzuty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:45:15 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:45:29.
 Rzut przyziemia - projekt

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:46:02 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:46:19.
 Technologia pomieszczeń

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-08 14:46:48 | Data modyfikacji: 2013-10-08 14:47:04.INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:01:08 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:58:21.UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ Kosztorys nakładczy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:05:53 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:09:47. Przedmiar robót - instalacja sanitarna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:10:49 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:25:16. Instalacja CO

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:26:05 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:26:25. Instalacja kanalizacyjna

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:26:45 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:27:05. Instalacja wody ciepłej i zimnej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:28:22 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:28:38. Instalacja gniazd

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:29:10 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:29:29. Instalacja oświetlenia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:29:54 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:30:09. Obliczenia techniczne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:30:43 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:30:59. Projekt budowlany - elektryka

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:31:46 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:32:09. Projekt budowlany

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:32:30 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:32:45. Przyłącze elektryczne

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:33:29 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:33:47. Rozdzielnica

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-10-17 14:34:09 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:34:33.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY DOMU LUDOWEGO W LATOWICACH

 Pytania i odpowiedzi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-10-23 13:28:14 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:34:33.
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT


 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-10-30 12:52:14 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:34:33.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:52:57 | Data modyfikacji: 2013-10-17 14:34:33.
Data wprowadzenia: 2013-10-31 11:52:57
Opublikowane przez: Roman Sodolski