Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Sieroszewice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-10-31 14:40:47.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ
ZAŁĄCZNIKAMI


 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2013-10-31 14:43:44.INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-11-08 14:32:46 | Data modyfikacji: 2013-11-08 14:32:50.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2013-11-25 11:12:50 | Data modyfikacji: 2013-11-25 11:13:08.
Data wprowadzenia: 2013-11-25 11:12:50
Data modyfikacji: 2013-11-25 11:13:08
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski