Plan finansowy 30.09.2013 r.


 Zarządzenie Nr 314/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2013 roku w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-20 21:49:32 | Data modyfikacji: 2013-12-20 21:49:51.

 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-20 21:51:43 | Data modyfikacji: 2013-12-20 21:52:39.

 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-20 21:53:09 | Data modyfikacji: 2013-12-20 21:53:28.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2013 rok  .  Projekt planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2013 rok .  Opinia RIO w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2013 rok .  Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice  .  Budżet na 2013 rok .  Plan finansowy 07.01.2013 r. .  Zmiana budżetu 31.01.2013 r. .  Zmiana budżetu 14.02.2013 r. .  Plan finansowy 14.02.2013 r. .  Zmiana budżetu 27.03.2013 r. .  Plan finansowy 28.03.2013 r. .  Zmiana budżetu 26.04.2013 r. .  Zmiana budżetu 06.05.2013 r. .  Zmiana budżetu 15.05.2013 r. .  Plan finansowy 15.05.2013 r.  .  Zmiana budżetu 11.06.2013 r. .  Zmiany budżetu 14.06.2013 r. .  Zmiana budżetu 26.06.2013 r. .  Plan finansowy 28.06.2013 r.  .  Zmiana budżetu 19.07.2013 r. .  Zmiana budżetu 9.08.2013 r. .  Plan finansowy 9.08.2013 r. .  Zmiana budżetu 28.08.2013 r. .  Zmiana budżetu 18.09.2013 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2013 r. .  Zmiana budżetu 21.10.2013 r. .  Plan finansowy 30.09.2013 r. .  Zmiana budżetu 31.10.2013 r. .  Zmiana budżetu 6.11 2013 r. .  Plan finansowy 7.11.2013 r. .  Zmiana budżetu 29.11.2013 r. .  Zmiana budżetu 2.12.2013 r. .  Zmiana budżetu 19.12.2013 r. .  Plan finansowy 19.12.2013 r. . 
Data wprowadzenia: 2013-12-20 21:53:09
Data modyfikacji: 2013-12-20 21:53:28
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski