Projekt budżetu na 2014 rok


 Zarządzenie Nr 328/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:35:27 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:35:36.

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 328/2013 Wójta Gminy Sieroszewice - projekt Uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie budżetu na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:36:55 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:37:16.

 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 328/2013 Wójta Gminy Sieroszewice - uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie budżetu na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:38:14 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:38:58.

 Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 328/2013 Wójta Gminy Sieroszewice - materiał informacyjny do projektu Uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie budżetu na rok 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:40:19 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:40:37.

 Załącznik nr 1 do projektu uchwały - dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:41:15 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:41:34.

 Załącznik nr 2 do projektu uchwały - wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:42:11 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:42:29.

 Załącznik nr 3 do projektu uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:43:20 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:42:29.

 Załącznik nr 4 do projektu uchwały - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2014

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:44:38 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:45:13.

 Załącznik nr 5 dp projektu uchwały - Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:46:04 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:46:24.

 Załącznik nr 6 do projektu uchwały - Przychody i wydatki Gminnego Zakładu Komunalnego na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:48:44 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:49:15.

 Załącznik nr 7 do projektu uchwały - Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:50:34 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:50:56.

 Załącznik nr 8 do projektu uchwały - Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2014 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:53:33 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:50:56.

 Załącznik nr 9 do projektu uchwały - Plan dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2014 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:54:33 | Data modyfikacji: 2013-12-24 12:54:52.

Zobacz:
 Projekt planu finansowego Urzędu Gminy .  Projekt budżetu na 2014 rok .  Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sieroszewice  .  Uchwała RIO w sprawie wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2014 rok .  Opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sieroszewice .  Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Sieroszewice .  Budżet na 2014 rok .  Plan finansowy 07.01.2014 r. .  Zmiana budżetu 27.01.2014 r. .  Plan finansowy 31.01.2014 r. .  Zmiana budżetu 24.02.2014 r. .  Zmiana budżetu 11.03.2014 r. .  Plan finansowy 17.03.2014 r. .  Zmiana budżetu 31.03.2014 r. .  Plan finansowy 31.03.2014 r. .  Zmiana budżetu 22.04.2014 r. .  Plan finansowy 06.05.2014 r. .  Zmiana budżetu 27.05.2014 r. .  Zmiana budżetu 11.06.2014 r. .  Zmiana budżetu 30.06.2014 r. .  Plan finansowy 30.06.2014 r. .  Zmiana budżetu 07.07.2014 r. .  Zmiana budżetu 31.07.2014 r. .  Plan finansowy 18.08.2014 r. .  Zmiana budżetu 21.08.2014 r. .  Zmiana budżetu 28.08.2014 r. .  Zmiana budżetu 18.09.2014 r. .  Plan finansowy 22.09.2014 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2014 r. .  Zmiana budżetu 13.10.2014 r. .  Zmiana budżetu 21.10.2014 r. .  Plan finansowy 27.10.2014 r. .  Zmiana budżetu 7.11.2014 r. .  Zmiana budżetu 21.11.2014 r. .  Zmiana budżetu 9.12.2014 r. .  Plan finansowy 9.12.2014 r. .  Zmiana budżetu 30.12.2014 r. . 
Data wprowadzenia: 2013-12-24 12:54:33
Data modyfikacji: 2013-12-24 12:54:52
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski