Dokumenty dot. organizacji pozarządowych

 Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:48:47 | Data modyfikacji: 2019-04-27 11:20:21.
 Obszary współpracy i kontakty z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2014-03-06 12:15:13 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:58:44.
 Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:01:35 | Data modyfikacji: 2019-02-12 13:58:44.
Data wprowadzenia: 2019-02-12 14:01:35
Autor: Zastępca Wójta, Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - Bartosz Kubica
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska