Dokumenty dot. organizacji pozarządowych

 Wykaz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na terenie gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:48:47 | Data modyfikacji: 2017-11-30 11:37:54.

 Obszary współpracy i kontakty z organizacjami pozarządowymi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 12:15:13 | Data modyfikacji: 2017-11-30 11:37:54.
 Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady i Spraw Organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2016-08-08 15:22:15 | Data modyfikacji: 2016-08-08 15:23:50.
 Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:40:04 | Data modyfikacji: 2016-11-24 09:12:21.
Data wprowadzenia: 2016-11-23 14:40:04
Data modyfikacji: 2016-11-24 09:12:21
Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała
Opublikowane przez: Roman Sodolski