Zamówienia poniżej 30.000 euro

Zamówienia poniżej 30.000 euro


Zobacz:
   Zapytanie cenowe - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 479/1 w Ołoboku z działkami sąsiednimi nr 480; 479/2
   Zapytanie cenowe - Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 842/4 w Strzyżewie z działką sąsiednią nr 842/12 w Strzyżewie
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok od ul. Zamkowej do ul. Rycerza Ratułdy gm. Sieroszewice, II etap
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Westrza gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Raduchów gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew droga do pałacu gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Strzyżew Szlak Bursztynowy gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sławin (od drogi wojewódzkiej) gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Sławin (od drogi gminnej) gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice, gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sieroszewice, ul. Szkolna gm. Sieroszewice I etap
   Przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś ul Ceglana w zakresie chodnika o dł. 680 gm.Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś, gm. Sieroszewice
   Przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś ul Ceglana w zakresie chodnika o dł. 680 gm.Sieroszewice
   Przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś ul Ceglana w zakresie chodnika o dł. 680 gm.Sieroszewice
   Przebudowa drogi gminnej w m. Wielowieś ul Ceglana w zakresie chodnika o dł. 680 gm.Sieroszewice
   Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Zamość, gm. Sieroszewice
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Kierownik Jednostki
Czesław Berkowski
Kontakt:
Tel: (+48 62) 73-96-076
Fax: (+48 62) 73-96-456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl