Zamówienia poniżej 30.000 euro


Zobacz:
   Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość na odcinku 900 m., gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Namysłaki gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m.Westrza gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok ul.Brylińskiego gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość, gm. Sieroszewice
   Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Ołobok, ul. Rycerza Ratułdy gm. Sieroszewice
   Modernizacja drogi gminnej w m. Sieroszewice od. ul. Kwiatowej do ul. Starowiejskiej
   ,,Modernizacja drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Leśna”
   ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice II etap”
   ,,Modernizacja drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Leśna”
   Remont drogi gminnej w m. Kania gm. Sieroszewice o dł. 300 + 200 m razem 500 mb
   ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Biernacice II etap”
   ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś – chodnik ul. Ceglana II etap”
   ,,Remont budynku gospodarczego przy świetlicy środowiskowej w m. Namysłaki”
   ,, Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Masanów ul. Brylińskiego gm. Sieroszewice”
   ,,Przebudowa chodników na osiedlu w Sieroszewicach gm. Sieroszewice”
   ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wielowieś –ul. Ceglana II etap w zakresie kanalizacji”
   ,,Remont drogi gminnej w m. Kania gm. Sieroszewice o dł. 300 +200m razem 500mb”
   Remont budynku remizy OSP w Rososzycy
   ,,Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Wielowsi gm. Sieroszewice”
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: