Projekt budżetu na 2015 rok

 Zarządzenie Nr 418/2014 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:36:39 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:36:49.
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia 418/2014 Wójta Gminy Sieroszewice - projekt Uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie budżetu na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:39:06 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:39:26.
 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 418/2014 Wójta Gminy Sieroszewice - uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie budżetu na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:40:53 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:42:39.
 Załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 418/2014 Wójta Gminy Sieroszewice - materiał informacyjny do projektu Uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie budżetu na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:44:03 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:45:06.
 Załącznik nr 1 do projektu uchwały - dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:45:51 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:46:12.
 Załącznik nr 2 do projektu uchwały - wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:47:22 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:47:51.
 Załącznik nr 3 do projektu uchwały - Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:48:49 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:49:14.
 Załącznik nr 4 do projektu uchwały - Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:50:21 | Data modyfikacji: 2014-12-11 22:01:05.
 Załącznik nr 5 do projektu uchwały - Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:52:10 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:53:12.
 Załącznik nr 6 do projektu uchwały - Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:54:31 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:55:17.
 Załącznik nr 7 do projektu uchwały - Dochody i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:56:59 | Data modyfikacji: 2014-12-11 21:58:02.
 Załącznik nr 8 do projektu uchwały - Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-12-11 21:58:46 | Data modyfikacji: 2015-01-07 09:03:58.
 Załącznik nr 9 do projektu uchwały - Plan dochodów i wydatków na rachunku, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych na 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2014-12-11 22:00:15 | Data modyfikacji: 2014-12-11 22:00:44.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2015 rok .   Uchwała RIO w sprawie wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2015 rok .  Projekt planu finansowego Urzędu Gminy .  Budżet na 2015 rok .  Plan finansowy 9.01.2015 r. .  Plan finansowy 9.01.2015 r. .  Zmiana budżetu 15.01.2015 r. .  Plan finansowy 16.02.2015 r. .  Zmiana budżetu 5.03.2015 r.  .  Plan finansowy 19.03.2015 r. .  Zmiana budżetu 17.04.2015 r. .  Zmiana budżetu 28.04.2015 r. .  Plan finansowy 8.05.2015 r. .  Zmiana budżetu 12.05.2015 r. .  Zmiana budżetu 22.05.2015 r. .  Plan finansowy 28.05.2015 r. .  Zmiany budżetu 30.06.2015 r. .  Plan finansowy 30.06.2015 r. .  Zmiana budżetu 1.07.2015 r. .  Zmiana budżetu 17.07.2015 r. .  Plan finansowy 17.07.2015 r. .  Zmiana budżetu 24.07.2015 r. .  Plan finansowy 28.07.2015 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2015 r. .  Zmiana budżetu 14.09.2015 r. .  Zmiana budżetu 18.09.2015 r. .  Plan finansowy 18.09.2015 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2015 r. .  Plan finansowy 30.09.2015 r. .  Zmiana budżetu 6.10.2015 r.  .  Zmiana budżetu 23.10.2015 r. .  Zmiana budżetu 30.10.2015 r. .  Plan finansowy 30.10.2015 r. .  Zmiana budżetu 19.11.2015 r. .  Plan finansowy 30.11.2015 r. .  Zmiana budżetu 14.12.2015 r. .  Zmiana budżetu 28.12.2015 r. .  Plan finansowy 28.12.2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2014-12-11 22:00:15
Data modyfikacji: 2014-12-11 22:00:44
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski