Wybory prezydenckie 2015


Zobacz:
 Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta RP .  Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc na plakaty wyborcze .  Instrukcja głosowania korespondencyjnego .  Uchwała Rady Gminy Sieroszewice w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania .  Skład OKW w Kaliszu .   Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej .  Informacja odnośnie rejestru i spisu wyborców oraz ewentualnego dopisania się do rejestru wyborców  .  Informacja o głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca pobytu stałego zamieszkania na terenie Gminy Sieroszewice oraz w innym obwodzie  .  Zaświadczenie o prawie do głosowania  .  Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania koresp .  Apel Państwowej Komisji Wyborczej  .  OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. .  Informacja o sporządzeniu spisu i udostępnieniu spisu wyborców .  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych .  Plakat informacyjny PKW .  Zarządzenie zmieniające skład OKW .  Informacja o składach OKW  .  Obwieszczenie o kandydatacj w w ponownym głosowaniu w dniu 24.05.2015 r. .  Zarządzenie zmieniające skład OKW .  Informacja o sposobie głosowania . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: