Zmiana budżetu 5.03.2015 r.

 Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-03-11 12:46:19 | Data modyfikacji: 2015-03-11 12:46:26.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-03-11 12:47:33 | Data modyfikacji: 2015-03-11 12:48:04.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-03-11 12:52:13 | Data modyfikacji: 2015-03-11 13:29:20.
 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-03-11 13:32:42 | Data modyfikacji: 2015-03-11 13:41:29.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-03-11 13:43:49 | Data modyfikacji: 2015-03-11 13:43:54.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-03-11 13:46:09 | Data modyfikacji: 2015-03-11 13:46:18.
 Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-03-11 13:48:47 | Data modyfikacji: 2015-03-11 13:48:53.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2015 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2015-03-11 13:50:02 | Data modyfikacji: 2015-03-11 13:50:25.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2015 rok .   Uchwała RIO w sprawie wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2015 rok .  Projekt planu finansowego Urzędu Gminy .  Budżet na 2015 rok .  Plan finansowy 9.01.2015 r. .  Plan finansowy 9.01.2015 r. .  Zmiana budżetu 15.01.2015 r. .  Plan finansowy 16.02.2015 r. .  Zmiana budżetu 5.03.2015 r.  .  Plan finansowy 19.03.2015 r. .  Zmiana budżetu 17.04.2015 r. .  Zmiana budżetu 28.04.2015 r. .  Plan finansowy 8.05.2015 r. .  Zmiana budżetu 12.05.2015 r. .  Zmiana budżetu 22.05.2015 r. .  Plan finansowy 28.05.2015 r. .  Zmiany budżetu 30.06.2015 r. .  Plan finansowy 30.06.2015 r. .  Zmiana budżetu 1.07.2015 r. .  Zmiana budżetu 17.07.2015 r. .  Plan finansowy 17.07.2015 r. .  Zmiana budżetu 24.07.2015 r. .  Plan finansowy 28.07.2015 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2015 r. .  Zmiana budżetu 14.09.2015 r. .  Zmiana budżetu 18.09.2015 r. .  Plan finansowy 18.09.2015 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2015 r. .  Plan finansowy 30.09.2015 r. .  Zmiana budżetu 6.10.2015 r.  .  Zmiana budżetu 23.10.2015 r. .  Zmiana budżetu 30.10.2015 r. .  Plan finansowy 30.10.2015 r. .  Zmiana budżetu 19.11.2015 r. .  Plan finansowy 30.11.2015 r. .  Zmiana budżetu 14.12.2015 r. .  Zmiana budżetu 28.12.2015 r. .  Plan finansowy 28.12.2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-03-11 13:50:02
Data modyfikacji: 2015-03-11 13:50:25
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski