Zmiana budżetu 17.04.2015 r.

 Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-05-06 10:34:36 | Data modyfikacji: 2015-05-06 10:52:28.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-05-06 10:57:08 | Data modyfikacji: 2015-05-06 10:57:52.
 Wydatki budzetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-05-06 10:58:22 | Data modyfikacji: 2015-05-06 10:59:59.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2015 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-05-06 11:02:12 | Data modyfikacji: 2015-05-06 10:59:59.
 Plan dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-05-06 11:03:41 | Data modyfikacji: 2015-05-06 11:04:12.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2015 rok .   Uchwała RIO w sprawie wyrażenie opinii o projekcie budżetu Gminy Sieroszewice na 2015 rok .  Projekt planu finansowego Urzędu Gminy .  Budżet na 2015 rok .  Plan finansowy 9.01.2015 r. .  Plan finansowy 9.01.2015 r. .  Zmiana budżetu 15.01.2015 r. .  Plan finansowy 16.02.2015 r. .  Zmiana budżetu 5.03.2015 r.  .  Plan finansowy 19.03.2015 r. .  Zmiana budżetu 17.04.2015 r. .  Zmiana budżetu 28.04.2015 r. .  Plan finansowy 8.05.2015 r. .  Zmiana budżetu 12.05.2015 r. .  Zmiana budżetu 22.05.2015 r. .  Plan finansowy 28.05.2015 r. .  Zmiany budżetu 30.06.2015 r. .  Plan finansowy 30.06.2015 r. .  Zmiana budżetu 1.07.2015 r. .  Zmiana budżetu 17.07.2015 r. .  Plan finansowy 17.07.2015 r. .  Zmiana budżetu 24.07.2015 r. .  Plan finansowy 28.07.2015 r. .  Zmiana budżetu 31.08.2015 r. .  Zmiana budżetu 14.09.2015 r. .  Zmiana budżetu 18.09.2015 r. .  Plan finansowy 18.09.2015 r. .  Zmiana budżetu 30.09.2015 r. .  Plan finansowy 30.09.2015 r. .  Zmiana budżetu 6.10.2015 r.  .  Zmiana budżetu 23.10.2015 r. .  Zmiana budżetu 30.10.2015 r. .  Plan finansowy 30.10.2015 r. .  Zmiana budżetu 19.11.2015 r. .  Plan finansowy 30.11.2015 r. .  Zmiana budżetu 14.12.2015 r. .  Zmiana budżetu 28.12.2015 r. .  Plan finansowy 28.12.2015 r. . 
Data wprowadzenia: 2015-05-06 11:03:41
Data modyfikacji: 2015-05-06 11:04:12
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Janina Pawlak
Opublikowane przez: Roman Sodolski