Ogólnokrajowe referendum


Zobacz:
 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referentum .  Informacaja o formach skąłdania wniosków o dopisanie do spisu wyborców, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika .  Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc na plakaty wyborcze .  Uchwała Rady Gminy Sieroszewice w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice .  Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym .  Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania koresp .  Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa i zgoda na przyjecie pełnomocnictwa .  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego .  Zaświadczenie o prawie do głosowania .  Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum .  Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum .  Informacja o sporządzeniu spisu i udostępnieniu spisu wyborców .  Składy obwodowych komisji do spraw referendum .  Skład obwodowych komisji do spraw referendum wraz z funkcjami osób .  Informacja dla wyborców niepełnosprawnych . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: