Wybory Parlamentarne 2015


Zobacz:
 Postanowienie Prezydenta RP o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu RP .  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 3 sierpnia 2015 r. zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  .  Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia miejsc na plakaty wyborcze .  Obwieszczenie o numerze okręgu wyborczego .  Skład OKW w Kaliszu .  Uchwała Rady Gminy Sieroszewice w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice .  Obwieszczenie o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania koresp .  Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  .   Zaświadczenie o prawie do głosowania .  Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika .  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego .  Informacja o udostępnianiu spisu wyborców .  Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych .  Obwieszczenie o skreśleniu z listy zarejestrowanych kandydatów na posłów .   Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych .  Składy Obwodowych Komisji Wyborczych .  Zmiana składu OKW w Rososzycy .  Informacja o składach oraz funkcjach w OKW .  Adresy stron internetowych z instrukcjami dla wyborców .  Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów .  Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na senatora .  Technika głosowania w wyborach do Sejmu RP  .  Technika głosowania w wyborach do Senatu RP . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez: