Archiwum wzorów deklaracji

 Uchwała Nr X/94/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2006-03-23 11:10:52 | Data modyfikacji: 2015-12-29 10:23:57.
 Uchwała Nr XI/104/2011 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-03-25 12:30:48 | Data modyfikacji: 2015-12-29 10:24:34.
 Deklaracja na podatek leśny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2004-09-14 11:08:10 | Data modyfikacji: 2015-12-29 10:25:35.
 Informacja w sprawie podatku leśnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2004-09-23 12:54:04 | Data modyfikacji: 2015-12-29 10:34:11.
 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2004-09-14 11:09:09 | Data modyfikacji: 2015-12-29 10:35:21.
 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Refertat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2004-09-23 12:39:11 | Data modyfikacji: 2015-12-29 10:36:11.
 Deklaracja na podatek rolny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2004-09-14 11:10:07 | Data modyfikacji: 2015-12-29 10:36:53.
 Informacja w sprawie podatku rolnego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas | Data wprowadzenia: 2004-09-23 12:52:49 | Data modyfikacji: 2015-12-29 10:37:47.
Data wprowadzenia: 2004-09-23 12:52:49
Data modyfikacji: 2015-12-29 10:37:47
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Agnieszka Kulas
Opublikowane przez: Roman Sodolski