Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2015 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:10:54 | Data modyfikacji: 2016-05-11 13:12:03.
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2016 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice- Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-28 14:28:52 | Data modyfikacji: 2017-03-13 11:51:41.
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2018-02-19 14:45:14 | Data modyfikacji: 2018-02-19 15:06:43.
 Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy w okresie do 31 grudnia 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:04:55 | Data modyfikacji: 2018-02-19 15:06:43.
Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:04:55
Autor: Stanowisko ds. obsługi biura rady i spraw organizacyjnych - Grażyna Anioł
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska