Programy i zamierzenia

Programy i zamierzenia

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sieroszewice na lata 2004-2007

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-29 14:26:00.
 Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Sieroszewice na lata 2004-2007

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2004-12-29 14:38:05.
 Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Sieroszewice - Bernadeta Biała | Data wprowadzenia: 2005-03-29 14:00:55 | Data modyfikacji: 2016-11-23 14:37:10.
 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sieroszewice na lata 2004 - 2006 z przedłużonym okresem programowania.

Opublikowane przez: Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2005-03-29 14:18:03 | Data modyfikacji: 2016-11-23 14:37:10.

Zobacz:
   Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Data wprowadzenia: 2005-03-29 14:18:03
Opublikowane przez: Damian Szkudlarek
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Kierownik Jednostki
Czesław Berkowski
Kontakt:
Tel: (+48 62) 73-96-076
Fax: (+48 62) 73-96-456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl