Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice

 Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2016-08-03 15:07:11 | Data modyfikacji: 2016-08-03 15:10:49.
Data wprowadzenia: 2016-08-03 15:07:11
Data modyfikacji: 2016-08-03 15:10:49
Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Roman Sodolski