Zmiana budżetu 28.09.2016 r.

 Uchwała Nr XIX/129/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 28 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:26:27 | Data modyfikacji: 2016-10-05 13:48:07.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:48:52 | Data modyfikacji: 2016-10-05 13:49:36.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:50:03 | Data modyfikacji: 2016-10-05 13:54:17.
 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:55:04 | Data modyfikacji: 2016-10-05 13:55:54.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:56:55 | Data modyfikacji: 2016-10-05 13:57:57.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-10-05 13:59:33 | Data modyfikacji: 2016-10-05 14:00:02.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:01:16 | Data modyfikacji: 2016-10-05 14:01:54.
 Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:02:25 | Data modyfikacji: 2016-10-05 14:03:19.
 Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:04:36 | Data modyfikacji: 2016-10-05 14:10:52.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:11:42 | Data modyfikacji: 2016-10-05 14:13:20.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2016 rok .  Budżet na 2016 rok .  Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sieroszewice  .  Zmiana budżetu 29.01.2016 r. .  Zmiana budżetu 29.02.2016 r. .  Zmiana budżetu 31.03.2016 r. .  Zmiana budżetu 22.04.2016 r. .  Zmiana budżetu 27.04.2016 r. .  Zmiana budżetu 16.05.2016 r. .  Zmiana budżetu 1.06.2016 r. .  Zmiana budżetu 30.06.2016 r. .  Zmiana budżetu 4.07.2016 r. .  Zmiana budżetu 4.08.2016 r. .  Zmiana budżetu 22.08.2016 r. .  Zmiana budżetu 1.09.2016 r.  .  Zmiana budżetu 9.09.2016 r. .  Zmiana budżetu 28.09.2016 r. .  Zmiana budżetu 11.10.2016 r. .  Zmiana budżetu 26.10.2016 r. .  Zmiana budżetu 14.11.2016 r. .  Zmiana budżetu 17.11.2016 r. .  Zmiana budżetu 29.11.2016 r. .  Zmiany budżetu 8.12.2016 r. .  Zmiany budżetu 29.12.2016 r. .  Zmiany budżetu 30.12.2016 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-10-05 14:11:42
Data modyfikacji: 2016-10-05 14:13:20
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski