Zmiana budżetu 26.10.2016 r.

 Uchwała Nr XXI/138/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:52:53 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:53:00.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:54:25 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:54:55.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:55:19 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:55:56.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:56:25 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:57:21.
 Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2016 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-11-02 14:58:36 | Data modyfikacji: 2016-11-02 14:59:23.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2016 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-11-02 15:01:26 | Data modyfikacji: 2016-11-02 15:01:59.
 Plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego na rok 2016

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-11-02 15:03:21 | Data modyfikacji: 2016-11-02 15:04:51.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2016 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2016-11-02 15:05:39 | Data modyfikacji: 2016-11-02 15:08:20.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2016 rok .  Budżet na 2016 rok .  Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Sieroszewice  .  Zmiana budżetu 29.01.2016 r. .  Zmiana budżetu 29.02.2016 r. .  Zmiana budżetu 31.03.2016 r. .  Zmiana budżetu 22.04.2016 r. .  Zmiana budżetu 27.04.2016 r. .  Zmiana budżetu 16.05.2016 r. .  Zmiana budżetu 1.06.2016 r. .  Zmiana budżetu 30.06.2016 r. .  Zmiana budżetu 4.07.2016 r. .  Zmiana budżetu 4.08.2016 r. .  Zmiana budżetu 22.08.2016 r. .  Zmiana budżetu 1.09.2016 r.  .  Zmiana budżetu 9.09.2016 r. .  Zmiana budżetu 28.09.2016 r. .  Zmiana budżetu 11.10.2016 r. .  Zmiana budżetu 26.10.2016 r. .  Zmiana budżetu 14.11.2016 r. .  Zmiana budżetu 17.11.2016 r. .  Zmiana budżetu 29.11.2016 r. .  Zmiany budżetu 8.12.2016 r. .  Zmiany budżetu 29.12.2016 r. .  Zmiany budżetu 30.12.2016 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-11-02 15:05:39
Data modyfikacji: 2016-11-02 15:08:20
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski