Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2017

 Zarządzenie Nr 218/2016 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym , turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:23:18 | Data modyfikacji: 2016-12-12 12:37:32.
  Ogłoszenie - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-12-12 12:42:46 | Data modyfikacji: 2016-12-12 12:47:10.
 Oferta organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej realizacji zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:03:37 | Data modyfikacji: 2016-12-12 13:12:09.
 Sprawozdanie (częściowe/końcowe) z wykonania zadania publicznego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:10:43 | Data modyfikacji: 2016-12-12 13:12:04.
 Wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:19:47 | Data modyfikacji: 2016-12-12 13:12:04.

INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W GMINIE SIEROSZEWICE NA ROKU 2017

 Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:13:56 | Data modyfikacji: 2017-01-17 12:01:59.

Zobacz:
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sieroszewice na roku 2017 . 
Data wprowadzenia: 2017-01-13 12:13:56
Data modyfikacji: 2017-01-17 12:01:59
Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski