Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew i Sieroszewice

OGŁOSZENIE

 Wójt Gminy Sieroszewice

Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 poz. 2147 t.j.) podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl

w dniach: od 4.01.2017 r. do 25.01.2017 r.

wywieszono WYKAZ dotyczący:

  1. sprzedaży czterech lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Kościelna 4 w miejscowości Strzyżew,  zlokalizowanym na działce nr 535/4 i 536/4  o łącznej pow. 0,3223 ha  w  obrębie Strzyżew, na rzecz dotychczasowych najemców.
  2. sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ostrowskiej 61 w miejscowości Sieroszewice, zlokalizowanym na działce nr 320/8  o łącznej pow. 0,1717 ha  w  obrębie Sieroszewice w drodze przetargu nieograniczonego
     

 

                                                                                                           Wójt Gminy Sieroszewice

 

                                                                                                              /-/ Czesław Berkowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew - pdf.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice - pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2017-01-04 08:04:19 | Data modyfikacji: 2017-01-04 08:20:40.

Zobacz:
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew i Sieroszewice .  I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 61 .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew . 
Data wprowadzenia: 2017-01-04 08:04:19
Data modyfikacji: 2017-01-04 08:20:40
Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Roman Sodolski