> Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice w okresie 01.04.2017 r. – 31.12.2018 r.

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice w okresie 01.04.2017 r. – 31.12.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:08:07 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:09:38.

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

 Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-17 14:33:25 | Data modyfikacji: 2017-02-17 14:34:17.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:17:51 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:22:01.
 Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:22:45 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:23:41.
 Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:24:11 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:25:33.
 Załącznik nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:26:10 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:26:48.
 Załącznik nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:27:11 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:27:47.
 Załącznik nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:28:24 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:29:38.
 Załącznik nr 6 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:30:18 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:31:00.
 Załącznik nr 1 do umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:31:31 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:31:00.
 Załącznik nr 2 do umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-16 14:33:36 | Data modyfikacji: 2017-02-16 14:39:06.

Zapytanie nr 1 i odpowiedzi do postępowania przetargowego

 Zapytanie nr 1 i odpowiedzi do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 09:09:59 | Data modyfikacji: 2017-02-21 09:12:09.

Zapytanie nr 2 i odpowiedzi do postępowania przetargowego

Zmiana załącznika nr 6 do SIWZ

 Zapytanie nr 2 i odpowiedzi do postępowania przetargowego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-21 09:21:01 | Data modyfikacji: 2017-02-21 09:24:43.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-24 12:27:17 | Data modyfikacji: 2017-02-24 12:27:58.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:17:35 | Data modyfikacji: 2017-02-27 14:18:10.
Data wprowadzenia: 2017-02-27 14:17:35
Data modyfikacji: 2017-02-27 14:18:10
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ostrowska 65
63-405 Sieroszewice
Kierownik Jednostki
Czesław Berkowski
Kontakt:
Tel: (+48 62) 73-96-076
Fax: (+48 62) 73-96-456
e-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl