Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zamość na odcinku 900 m., gm. Sieroszewice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:16:31 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:18:40.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Dane wyjściowe do projektowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:18:03 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:18:46.
 Kosztorys ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:19:23 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:20:28.
 Oświadczenie dotyczące odwodnienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:21:26 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:22:00.
 Opis techniczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:22:21 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:22:55.
 Oświadczenie projektanta nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:24:57 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:25:02.
 Oświadczenie projektanta nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:25:23 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:25:56.
 Projekt budowlany

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:26:26 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:27:15.
 Przekrój normalny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:27:37 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:28:42.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-21 13:29:21 | Data modyfikacji: 2017-03-21 13:29:59.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-03-29 10:46:17 | Data modyfikacji: 2017-03-29 10:46:48.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-04-05 14:26:42 | Data modyfikacji: 2017-04-05 14:28:03.
Data wprowadzenia: 2017-04-05 14:26:42
Data modyfikacji: 2017-04-05 14:28:03
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski