Zmiana budżetu 14.02.2017 r.

 Uchwała Nr XXIV/164/2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:07:04 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:07:14.
 Dochody budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:10:15 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:11:04.
 Wydatki budżetu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:11:27 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:12:04.
 Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:12:30 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:13:16.
 Wysokość wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:13:45 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:14:42.
 Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:15:18 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:15:52.
 Zestawienie środków z funduszu sołeckiego na 2017 rok według wniosków sołectw

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:16:37 | Data modyfikacji: 2017-03-27 13:17:59.

Zobacz:
 Projekt budżetu na 2017 rok .  Budżet na 2017 rok .  Zmiana budżetu 14.02.2017 r. .  Zmiana budżetu 1.03.2017 r. .  Zmiana budżetu 20.03.2017 r. .  Zmiana budżetu 30.03.2017 r. .  Zmiana budżetu 26.04.2017 r. .  Zmiana budżetu 9.05.2017 r. .  Zmiana budżetu 23.05.2017 r. .  Zmiana budżetu 05.06.2017 r. .  Zmiana budżetu 14.06.2017 r. .  Zmiana budżetu 28.06.2017 r. .  Zmiana budżetu 6.07.2017 r. .  Zmiana budżetu 25.07.2017 r. .  Zmiana budżetu 18.08.2017 r. .  Zmiana budżetu 24.08.2017 r. .  Zmiana budżetu 30.08.2017 r. .  Zmiana budżetu 21.09.2017 r. .  Zmiana budżetu 19.10.2017 r. .  Zmiana budżetu 30.10.2017 r. .  Zmiana budżetu 7.11.2017 r. .  Zmiana budżetu 20.11.2017 r. .  Zmiana budżetu 20.12.2017 r. .  Zmiana budżetu 27.12.2017 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-03-27 13:16:37
Data modyfikacji: 2017-03-27 13:17:59
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna
Opublikowane przez: Roman Sodolski