Sprawozdania Rb-Z

 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2015 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:55:30.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2016 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:56:21 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:57:27.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2017 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2018-08-02 14:57:55 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:57:27.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2017 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Karolina Kałużna | Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:15:19 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:53:58.
 Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji na koniec II kwartału 2018 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak | Data wprowadzenia: 2018-07-27 14:14:35 | Data modyfikacji: 2018-08-02 14:53:35.
Data wprowadzenia: 2018-07-27 14:14:35
Data modyfikacji: 2018-08-02 14:53:35
Autor: Referat Finansowo-Podatkowy - Maria Walczak
Opublikowane przez: Roman Sodolski