Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:29:11 | Data modyfikacji: 2017-05-05 14:30:10.
Data wprowadzenia: 2017-05-05 14:29:11
Data modyfikacji: 2017-05-05 14:30:10
Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk
Opublikowane przez: Roman Sodolski