Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.653.870,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w 2017 roku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:06:51 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:07:54.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:09:02 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:10:06.
 Załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:11:04 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:39:46.
 Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawczy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:28:33 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:34:50.
 Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:33:53 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:35:43.
 Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:39:24 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:39:36.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

 Pytanie nr 1 i odpowiedź dotycząca postępowania przetargowego na: Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.653.870,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w 2017 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-15 13:18:07 | Data modyfikacji: 2017-05-15 13:18:51.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:56:56 | Data modyfikacji: 2017-05-19 12:57:34.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:00:33 | Data modyfikacji: 2017-05-26 14:01:15.
Data wprowadzenia: 2017-05-26 14:00:33
Data modyfikacji: 2017-05-26 14:01:15
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski