Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:47:44 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:52:52.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:57:04 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:57:09.
 Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: R | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:57:56 | Data modyfikacji: 2017-05-09 14:58:35.
 Załącznik nr 8 - Projekt umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 14:59:18 | Data modyfikacji: 2017-05-09 15:00:09.
 Załącznik nr 9 - Uchwała Rady Gminy Sieroszewice w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 15:02:23 | Data modyfikacji: 2017-05-09 15:02:59.
 Załącznik nr 12 - Wykaz nieruchomości

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 15:03:46 | Data modyfikacji: 2017-05-09 15:04:26.
 Załącznik nr 13 - Wykaz lokalizacji pojemników

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-09 15:05:19 | Data modyfikacji: 2017-05-09 15:05:56.

ZAMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 8 - NOWY PROJEKT UMOWY

 Załącznik nr 8 - nowy projekt umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-10 10:37:11 | Data modyfikacji: 2017-05-10 10:37:18.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

 Pytanie nr 1 i odpowiedź dotycząca postępowania przetargowego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-12 12:06:49 | Data modyfikacji: 2017-05-12 12:08:50.
 Wniosek nr 1 i odpowiedź dotycząca postępowania przetargowego na: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-12 12:31:47 | Data modyfikacji: 2017-05-12 12:33:13.

 2 ZAMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 8 - NOWY PROJEKT UMOWY

 Załacznik nr 8 - wzór umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-12 12:23:30 | Data modyfikacji: 2017-05-12 12:24:14.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Gospodarki Przestrzennej - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-05-19 12:59:11 | Data modyfikacji: 2017-05-19 12:59:52.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:03:06 | Data modyfikacji: 2017-06-06 14:03:42.

Zobacz:
 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Sieroszewice i jednostek organizacyjnych Gminy Sieroszewice w okresie 01.04.2017 r. – 31.12.2018 r. .  „Przebudowa drogi gminnej w Masanowie – ul. Szeroka, gm. Sieroszewice” .  Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.653.870,70 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłaty rat kapitałowych kredytów w 2017 roku .  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sieroszewice .  Remont dachu i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach ul.Ostrowska 49, pow.ostrowski, woj.wielkopolskie  .  Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w miejscowości Latowice .  Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w miejscowości Latowice .  "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Raduchów, gm. Sieroszewice” .  Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w miejscowości Latowice .  Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Sieroszewice oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Wolicy w roku szkolnym 2017/2018 .  "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Raduchów, gm. Sieroszewice” .  Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach .  Modernizacja drogi gminnej Masanów-Strzyżew .  Przebudowa i rozbudowa Dziennego Domu Wsparcia w miejscowości Latowice .  Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Psarach .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzyca ul. Łąkowa gm. Sieroszewice . 
Data wprowadzenia: 2017-06-06 14:03:06
Data modyfikacji: 2017-06-06 14:03:42
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Damian Szkudlarek
Opublikowane przez: Roman Sodolski