Remont dachu i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach ul.Ostrowska 49, pow.ostrowski, woj.wielkopolskie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Ogłoszenie o zamówieniu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:46:18 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:47:05.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:48:24 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:49:00.
 Audyt energetyczny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:49:33 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:51:10.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:51:48 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:52:36.
 Przedmiar robót - remont dachu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:53:04 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:53:44.
 Przedmiar robót - termomodernizacja budynku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:54:21 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:55:11.
 Projekt umowy

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-16 13:56:01 | Data modyfikacji: 2017-05-16 13:56:53.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach - Jerzy Pawłowski | Data wprowadzenia: 2017-05-31 12:08:28 | Data modyfikacji: 2017-05-31 12:09:11.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Ośrodek Kultury - Arleta Walczak | Data wprowadzenia: 2017-06-07 16:58:25 | Data modyfikacji: 2017-06-07 17:00:32.
Data wprowadzenia: 2017-06-07 16:58:25
Data modyfikacji: 2017-06-07 17:00:32
Autor: Gminny Ośrodek Kultury - Arleta Walczak
Opublikowane przez: Roman Sodolski