Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice

 Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-06-12 11:35:21 | Data modyfikacji: 2017-06-12 11:38:24.
 Prognoza oddziaływania na środowisko - opis

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:13:53 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:15:14.
 Prognoza oddziaływania na środowisko - mapa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:17:18 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:17:23.
 Przyrodnicze powiązania

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:17:58 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:18:31.
 Załącznik nr 1 - uwarunkowania przestrzenne - mapa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:19:55 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:20:28.
 Załącznik nr 2 - kierunki zagospodarowania przestrzennego - mapa

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:23:20 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:23:24.
 Załącznik nr 3 - uwarunkowania - opis

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:24:01 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:24:40.
 Załącznik nr 4 - kierunki zagospodarowania przestrzennego - opis

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:25:12 | Data modyfikacji: 2017-06-14 14:28:27.
Data wprowadzenia: 2017-06-14 14:25:12
Data modyfikacji: 2017-06-14 14:28:27
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik
Opublikowane przez: Roman Sodolski