Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś

OGŁOSZENIE


 Wójt Gminy Sieroszewice


Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 65 oraz na stronie internetowej www.bip.sieroszewice.pl w dniach: od 28.06.2017 r. do 19.07.2017 r. wywieszono WYKAZ dotyczący działek nr 432/20 i 432/19 położonych w miejscowości Wielowieś, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej.


 


                                                                                                             Wójt Gminy Sieroszewice


                                                                                                             /-/  Czesław Berkowski

 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch | Data wprowadzenia: 2017-06-28 08:02:04.

Zobacz:
 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew i Sieroszewice .  I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w miejscowości Sieroszewice przy ul. Ostrowskiej 61 .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Sieroszewice .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Wielowieś .  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wchodzących w skład zasobu mienia Gminy Sieroszewice w miejscowości Strzyżew . 
Data wprowadzenia: 2017-06-28 08:02:04
Autor: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Ryszard Boduch
Opublikowane przez: Roman Sodolski