Postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Wielowieś

 Zawiadomiemnie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Wielowieś

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2017-07-13 10:28:57.
Data wprowadzenia: 2017-07-13 10:28:57
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik
Opublikowane przez: Roman Sodolski